• Program de vizite: Luni-Vineri 13:30-17:30, Sâmbătă-Duminică 10:00-16:00 Detalii»

  • +40 263 360 684 sau +40 263 360 685

www.spitalnasaud.ro

www.spitalnasaud.ro

SPITALUL ORĂŞENESC „DR. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

CU AMBULATORIUL INTEGRAT

Prima pagină2024-04-21T09:22:38+03:00

Servicii medicale

……………………………..

Informații pacienți

………………………….

Chestionar-Sesizare pacient

………………………….

Istoria spitalului

Istoria spitalului năsăudean începe în anul 1950 când se înființează ca spital de adulți, în sistem pavilionar, fiind primul spital de pe Valea Someșului Superiorcare care avea secțiile de bază: interne, chirurgie, obstetrică-ginecologie, pediatrie.

SPITALUL ORĂȘENESC “dr. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

Știri și evenimente

Programări online

Publicarea programului se face doar din data de 15 a lunii în curs pentru luna viitoare, la fiecare specialitate în parte.
Puteți efectua programare și telefonic la numărul de telefon 0263.360.686 sau la fișierul policlinicii, de menționat că sunt disponibile exact aceleași locuri indiferent de modalitatea de programare.
De asemenea, vă rugăm ca în cazul în care nu vă puteți prezenta la programarea dumneavoastră, să o anulați, fie la numărul de telefon +40 263.360.686 sau accesând link-ul din notificarea primita pe adresa de email introdusă în momentul efectuării programării online, pentru a se elibera locul.

Consultațiile la specialitatea obstetrica ginecologie sunt disponibile numai din data de 26 ale lunii

Informații privind internarea

Internarea se face la biroul internări situat la parter, camera 17;
Programul biroului internări: Luni-Vineri 7:00 – 15:00;
În afara programului biroului internarile se fac la Camera de gardă (urgențe). Tipuri de internare:  Spitalizare de zi, Spitalizare continuă.

Informații privind externarea

Externarea pacienților de pe secție se face la recomandarea medicului curant conform evoluției stării de sănătate a pacientului. Medicul curant va aduce la cunoştinţa pacientului data externării cu cel puţin 24 ore înainte.

SPITALUL ORĂȘENESC “dr. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

Întrebări frecvente

Întrebări fregvente adresate medicilor curanți și răspunsurile lor

Modul de accesare a serviciilor oferite:

A Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor medicale aflate în contract cu CJASBN pacienții asigurați trebuie să se prezinte cu:

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie / specialist;
  • Act de identitate;
  • Dovada calității de asigurat;
  • Cardul național de sănătate sau adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat.

BPentru a beneficia de servicii medicale cu plată pacienții neasigurați trebuie să se prezinte cu:

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie / specialist (opțional);
  • Act de identitate;
  • Fonduri bănești pentru plata contravalorii serviciilor medicale.

SPITALUL ORĂȘENESC “dr. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

Investigații/tratamente decontate de CNAS

Lista de investigații/tratamente medicale decontate de CNAS:
A. Specialități clinice
B. Medicina fizică și de reabilitare
C. Investigații paraclinice de laborator
D. Investigații paraclinice de radiologie, imagistică medicală

SPITALUL ORĂȘENESC “dr. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

Comitetul Director

Jur. Daniel MARCU
Jur. Daniel MARCU
MANAGER
Dr. Liana-Adela MUREȘAN
Dr. Liana-Adela MUREȘAN
DIRECTOR MEDICAL
Ec. Ana POP
Ec. Ana POP
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Go to Top