• Program de vizite: Luni-Vineri 15:00-20:00, Sâmbăta-Duminica 10:00-20:00

  • +40 263 360 684 sau +40 263 360 685

www.spitalnasaud.ro

www.spitalnasaud.ro

SPITALUL ORĂŞENESC „DR. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

CU AMBULATORIUL INTEGRAT

Prima pagină2022-11-02T15:28:01+02:00

Servicii medicale

……………………………..

Mai multe informații despre serviciile oferite

Informații pacienți

………………………….

Programări online

Chestionar-Sesizare pacient

………………………….

Chestionar

Istoria spitalului

Istoria spitalului năsăudean începe în anul 1950 când se înființează ca spital de adulți, în sistem pavilionar, fiind primul spital de pe Valea Someșului Superiorcare care avea secțiile de bază: interne, chirurgie, obstetrică-ginecologie, pediatrie.

Mai multe informatii

SPITALUL ORĂȘENESC „dr. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

Știri și evenimente

Știri și evenimente
Carieră

Programări online

Această funcție a fost dezactivată temporar.

Informații privind internarea

Internarea se face la biroul internări situat la parter, camera 17;
Programul biroului internări: Luni-Vineri 7:00 – 15:00;
În afara programului biroului internarile se fac la Camera de gardă (urgențe). Tipuri de internare:  Spitalizare de zi, Spitalizare continuă.

Mai multe informații

Informații privind externarea

Externarea pacienților de pe secție se face la recomandarea medicului curant conform evoluției stării de sănătate a pacientului. Medicul curant va aduce la cunoştinţa pacientului data externării cu cel puţin 24 ore înainte.

Mai multe informații

SPITALUL ORĂȘENESC „dr. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

Întrebări frecvente

Întrebări fregvente adresate medicilor curanți și răspunsurile lor

Vezi toate înrebările

Modul de accesare a serviciilor oferite:

A Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor medicale aflate în contract cu CJASBN pacienții asigurați trebuie să se prezinte cu:

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie / specialist;
  • Act de identitate;
  • Dovada calității de asigurat;
  • Cardul național de sănătate sau adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat.

BPentru a beneficia de servicii medicale cu plată pacienții neasigurați trebuie să se prezinte cu:

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie / specialist (opțional);
  • Act de identitate;
  • Fonduri bănești pentru plata contravalorii serviciilor medicale.
Mai multe informații

SPITALUL ORĂȘENESC „dr. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

Investigații/tratamente decontate de CNAS

Lista de investigații/tratamente medicale decontate de CNAS:
A. Specialități clinice
B. Medicina fizică și de reabilitare
C. Investigații paraclinice de laborator
D. Investigații paraclinice de radiologie, imagistică medicală

Vezi mai multe detalii

SPITALUL ORĂȘENESC „dr. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD

Comitetul Director

Jur. Daniel MARCU
Jur. Daniel MARCU
MANAGER
Dr. Liana-Adela MUREȘAN
Dr. Liana-Adela MUREȘAN
DIRECTOR MEDICAL
Ec. Ana POP
Ec. Ana POP
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Go to Top