PROGRAM DE LUCRU
LUNI-VINERI 8:00-16:00
SCRIERE CONDICI 8:00-11:00
ELIBERARE CONDICI 11:00-14:00

Farmacia cu circuit închis din cadrul spitalului asigură necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru bolnavii internaţi, pentru ambulatoriul de specialitate integrat la dulapurile de urgenţă şi în cadrul programelor naţionale de sănătate.
Eliberarea medicamentelor se face pe baza de condici de prescriptii medicale, clasificate astfel:
-condici de prescripţii medicale prin care se eliberează medicamente individualizat pe pacient;
-condici desemnate truselor de urgenţă (dulapuri de urgenţă);
-condici de medicamente psihotrope;
-condici de stupefiante.

Iustina-Laura HUȚANU
Iustina-Laura HUȚANU
Farmacist specialist – Șef
Printre principalele atribuțiile ale farmacistului, care coordonează întreaga activitate a farmaciei, se regăsesc:

  • asigură prepararea, conservarea și eliberarea formulelor magistrale și oficinale;
  • asigură conservarea și eliberarea medicamentelor, precum și a celorlalte produse pe care farmacia le poate deține;
  • efectuează recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor și a celorlalte produse la primirea lor în farmacie;
  • participă la activitatea de farmacovigilență;
  • cooperează cu medicul în legătură cu schema terapeutică în cazul asocierilor de medicamente și al prescrierii de rețete magistrale;
  • urmărește noutățile terapeutice pe plan național și international;
  • trebuie să cunoască legislația sanitară și pe cea farmaceutică în vigoare;
  • se informează asupra legislației și reglementărilor organismelor internaționale în domeniul medicamentului la care România a aderat;
  • supraveghează activitatea asistentului medical de farmacie și a cursanților școlii sanitare postliceale aflați în practică;
  • în întreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii și deontologiei profesionale.