Dr. Blendea (Crăciun) Adriana-Maria
Dr. Blendea (Crăciun) Adriana-Maria
Medic rezident an IV
  • Consultatii curative şi profilactice
  • Tratamente specifice
  • Fişe medicale
  • Controale periodice
  • EKG, echocardiografie, holter EKG, test EKG de efort dispensarizare bolnavi cronici
  • Stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical;
  • Dispensarizare bolnavi cronici;
  • Bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz;
  • Eliberare de concediu medical, după caz;