Dr. Zeno-Teodot ISTRATE
Dr. Zeno-Teodot ISTRATE
Medic specialist epidemiolog

OBIECTIVE GENERALE:

• Depistarea activă sau pasivă a cazurilor de infecție asociată asistenței medicale.
• Identificarea factorilor de risc ce pot sta la baza generării de cazuri de infecție asociată asistenței medicale.
• Elaborarea și implementarea la nivelul unității a :

1. Ghidul privind Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale(IAAM);
2. Planul anual de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform Ordinul 1226/2012;
3. Planul de lucru privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea conform Ordinului 961/2016;
4. Planul de lucru al CPIAAM;
5. Planul de formare profesională continuă conform ordinelor : Ord. 1226/2012, Ord. 961/2016, Ord. 1101/2016;
6. Planul de Dezinfecție Deratizare Dezinsecție(DDD);
7. Planul de recoltă autocontrol;
8. Tematica instructajului anual la personalul medical și auxiliar;

• Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității – alcătuirea de instrucțiuni de lucru, proceduri de lucru și a protocoalelor de lucru adaptate și revizuite în permanență în conformitate cu legislația în vigoare.

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ:

• întocmește harta punctelor de risc epidemiologic la nivelul unității.
• elaborarea trimestrială și anuală a rapoartelor de activitate înaintate către domnul Manager și Consiliul Medical
• colaborează cu secțiile în vederea implementării măsurilor de supraveghere și control a infecțiilor asociate asistenței medicale în conformitate cu Planul de acțiune și ghidul propriu al unității;
• monitorizarea urmatoarelor activități:

1. respectarea circuitelor funcționale ale pacienților, vizitatorilor, alimentelor, deșeurilor, instrumentarului medical și lenjeriei;
2. însușirea de către personalul medico- sanitar a procedurilor de lucru (curățare, curățenie, dezinfecție, sterilizare ), precum și respectarea lor;
3. verificarea periodica a consemnarilor in graficele de curatenie/dezinfectie de catre sectii/compartimente;
4. respectarea măsurilor de precauțiuni standard;
5. respectarea măsurilor de izolare a pacienților cu infecții associate asistenței medicale;
6. depozitarea corespunzătoare a materialelor sanitare și a materialelor de curățenie atât în depozitul central cât și în depozitele existente la nivelul secțiilor/compartimentelor;
7. colectarea, etichetarea, transportul, depozitarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală de la nivelul unității;
8. cazurilor de expunere la produse biologice a personalului medico- sanitar și auxiliar;
9. respectarea ordinului 349/2002 privind interzicerea fumatului;
10. starea igienico – sanitară de la nivelul unității pe fiecare secție în parte;
11. utilizarea corespunzătoare de către personalul medico-sanitar și auxiliar a substanțelor dezinfectante în conformitate cu recomandările producătorului.