În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Orasenesc ,,Dr.George Trifon’’ Nasaud organizeaza in data de 14.10.2022, ora 9.00, examen de promovare pentru asistentul medical PL debutant specialitatea farmacie.