În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023, Spitalul Orășenesc “Dr.George Trifon” Năsăud organizează concurs pentru ocuparea postului de medic rezident ultimul an de pregătire în specialitatea Neonatologie la Compartiment Neonatologie din cadrul spitalului – în data de 20.11.2023.
Înscrierea la concurs a avut loc la Serviciul RUNOS al Spitalului Orășenesc “Dr. George Trifon” Năsăud în perioada 12.09.2023-25.09.2023, conform anunțului de concurs nr. 8182 / 07.09.2023, la care s-a înscris un singur candidat, dosarul fiind declarat admis.
Concursul constă în susținerea urmatoarelor probe:
– proba scrisă (B)
– proba clinică sau practică (C).
B. Proba scrisă (obligatorie) se desfasoară pe durata a 3 ore.
După corectarea lucrărilor, se aduce la cunoștința candidaților punctajul obtinut.
Eventualele contestații se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunțarea punctajului obținut la proba scrisă.
Pentru a continua proba clinică sau practică candidații trebuie să obțină minimum 50.00 puncte.
C. Proba clinică sau practică se desfasoară pe durata de aproximativ o oră.
Eventualele contestații se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunțarea punctajului obținut la proba clinică sau practică.
Soluționarea contestațiilor se face în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestației.
Punctajul minim de promovare este de 50.00 de puncte pentru fiecare probă (B și C).
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la probele B și C.