In coformitate cu prevederile Legii 361/2022, va infonnam ca la nivelul Spitalului orasenesc “Dr. George Trifon’ Nasaud persoana responsabila cu primirea , inregistrarea , examinarea , efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor privind incalcari ale legii este d-na Singeorzan Maria din cadrul Biroului secretariat, date de contact ,Tel 0263-360684
e-mail -secretariatintegritatespnasaud@yahoo.com.
Conform actului normativ susmentionat poate fi avertizor de interes public – persoana fizica care efectuiaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcari ale legii , obtinute in context profesional.

comunicare aplicare Legea 361-2022