Internarea se face la BIROUL DE INTERNARI situat la parter, camera 17;
Programul BIROULUI DE INTERNARI: Luni-Vineri 7:00-15:00;
În afara programului biroului internarile se fac la CAMERA DE GARDĂ (URGENŢĂ).
Tipuri de internare:
– Spitalizare de zi;
– Spitalizare continuă.

Începând cu data de 1 mai 2015 este obligatoriu prezentarea cu cardul naţional de sănătate sau adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei carora li se va emite card naţional duplicat.

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza următoarelor acte:
1. Bilet de internare/trimitere de la medicul specialist /medicul de familie (în caz de urgenţă nu este necesar bilet de internare/trimitere).
2. Actul de identitate în perioada de valabilitate (CI/BI/Paşaport/certificat de naştere pentru copii cu vârsta mai mică de 14 ani).
3. Document care să ateste calitatea de asigurat:
Angajaţii: adeverinţa de la locul de muncă;
Pensionarii: cupon de pensie din luna curentă sau cea precedentă;
Şomerii: adeverinţă sau xerocopie după carnetul de şomaj;
Coasiguraţii (soţ, soţie, părinţi): adeverinţa de coasigurat de la CJAS BN sau de la angajator;
Tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 şi 26 ani: adeverinţa de elev sau student;
Persoanele cu handicap: cupon de handicap;
Persoanele cu ajutor social: adeverinţa de la primărie de ajutor social.

În cazul internării în spital vă recomandăm să aveţi obiectele şi materialele necesare igienei dumneavoastră personale:

  • Cană şi tacâmuri;

  • Pijamale sau cămasă de noapte;

  • Papuci de casă;

  • Cremă şi aparat de bărbierit;

  • Pieptene / perie de păr;

  • Prosoape, burete şi săpun;

  • Periută şi pastă de dinţi etc.