Denumire Descărcare
Bilanț la 31.12.2023
Bugetul de venituri și cheltuieli 2023
Cont de execuție la 31.12.2023
Rezultatul patrimonial la 31.12.2023
Plăți din fonduri externe la 31.12.2023
Denumire Descărcare
Buget anul 2022
Bilanț la 31.12.2022
Cont de execuție la 31.12.2022
Rezultatul patrimonial la 31.12.2022
Plăți din fonduri externe la 31.12.2022
Denumire Descărcare
Buget anul 2021
Bilanț la 31.12.2021
Cont de execuție la 31.12.2021
Rezultatul patrimonial la 31.12.2021
Denumire Descărcare
Buget anul 2020
Bilanț la 31.12.2020
Cont de execuție la 31.12.2020
Rezultatul patrimonial la 31.12.2020
Denumire Descărcare
Buget anul 2019
Bilanț la 31.12.2019
Cont de execuție la 31.12.2019
Rezultatul patrimonial la 31.12.2019
Denumire Descărcare
Buget anul 2018
Bilanț la 31.12.2018
Cont de execuție la 31.12.2018
Rezultatul patrimonial la 31.12.2018