1. Nici un reprezentant al mass-media nu are voie să pătrundă în incinta spitalului decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări scrise sau telefonice şi cu permis de vizitare.
2. Reprezentanţii mass-media vor fi pe parcursul vizitei însotiţi permanent de un paznic/gardian al spitalului.
3. Accesul în secțiile spitalului va fi restricţionat şi acordat doar cu avizul şefului de secție.
4. Legătura dintre spital şi mass-media este asigurată de purtătorul de cuvânt al spitalului.
5. Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări verbale/scrise şi doar cu acordul directorului respectiv.
6. Filmarea în cadrul spitalului nu este permisă decât cu acordul conducerii şi a persoanelor implicate.
7. Se interzice preluarea de imagini de tip ,,camera ascunsă”.
8. Intervievarea pacientilor este posibilă doar cu acordul acestora, precum și cu acordul conducerii spitalului.
9. Întregul personal medical şi auxiliar are obligaţia de a asigura păstrarea anonimatului pacientului şi a confidenţialităţii acestuia privind internarea şi tratamentul (în absenţa unui consimţământ scris privind opusul celor de mai sus), în relaţia cu mass-media.

PENTRU EVENIMENTE MEDICALE DEOSEBITE: accidente rutiere, accidente de muncă, accidente casnice, calamităţi etc, reprezentanţii mass-media vor avea acces în spital (conform procedurii de mai sus) pe la Camera de gardă.
Informaţiile despre eveniment se vor acorda doar de purtătorul de cuvânt al spitalului/medicul de la Camera de gardă, doar după stabilizarea pacientilor şi diagnosticare; informatiile vor fi acordate sub rezerva codului deontologic şi ţinând cont de Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului – acceptul pacientului sau al aparţinătorilor.

Acces neîngrădit pentru mass-media:
• Când însoțesc o delegație oficială, cu acordul acesteia;
• Însoțită de manager/alti directori.

(extras din “Procedura privind accesul pentru mass-media” – Cod 133)