Vladimirescu, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de medici, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, astfel:

Un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină Internă la SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ
Un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la SECȚIA PEDIATRIE
Un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la CABINET CARDIOLOGIE din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;
Un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet Zaharat Nutriție și Boli Metabolice la CABINET DIABET ZAHARAT NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE din cadrul spitalului;
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant de medic, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
Depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului: în perioada 27.05.2024-07.06.2024;
Selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin – în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor – 11.06.2024;
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale pentru proba suplimentară de departajare (proba D) în termen de 0 zi lucrătoare de la selecția dosarelor – 11.06.2024;
Contestațiile privind dosarele respinse se depun în termen de o zi lucrătoare de la data afișării – 12.06.2024;
Soluționarea contestațiilor privind dosarele respinse în termen de 0 zi lucrătoare de la depunerea acestora – 13.06.2024;
Proba scrisă și proba clinică/practică se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, în perioada 14.06.2024-08.07.2024, la o dată care va fi comunicată și afișată pe site-ul instituției și la sediul acesteia.
Înscrierile la concurs se fac la serviciul RUNOS al Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. Locul de desfășurare a concursului este la sediul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului la tel. 0263-360684 / int. 233, după următorul program:

Luni-joi: între orele 7.30-16.00
Vineri: între orele 7.30-13.30.

Mai multe detalii in anuntul atasat

doc

Formular de inscriere

Mărime: 91.50 KB
Accesări: 19
Dată adăugare: 24-05-2024
pdf

Anunt 4472 din 22.05.2024

Mărime: 1.65 MB
Accesări: 24
Dată adăugare: 24-05-2024